Cookies

Nordicdesignshop.se använder sig av cookies. En cookie består av en textfil som placeras på aktuella besökarens enhet 
som används för att förbättra funktionaliteten på en webbsida.

Det finns två typer av cookies som används:

Alla sessioncookies försvinner när besökaren stänger sin webbläsare som har använts för att besöka webbsidan.

 

Användning av cookies

På Nordicdesignshop.se används cookies i följande syften:

 

Blockera cookies-funktion och ta bort cookies

De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt. Du kan via din webbläsares inställningar välja att blockera
användning av cookies eller radera befintliga cookies. Information cookie-relaterade frågor hittas ofta i webbläsarens hjälpmeny.
Vissa funktioner kan sluta att fungera om du väljer att blockera cookie-funktionen.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats.
Länk till Post- och telestyrelsen.