Information om emaljskyltar

Emaljskyltar har en otroligt bra hållbarhet och högt slitagemotstånd, så länge tillverkningsprocessen
är utförd på rätt sätt. Vi säljer emaljskyltar som är framtagna enligt gammal tillverkningstradition.
Skyltarna är handstansade för att få den genuina konkava form som alla emaljskyltar har, för att inte
slå sig av värmen när skyltarna bränns i 900 grader i brännugnarna.

Det finns många skäl att välja en skylt i emalj framför andra möjliga materialval. Dels är en emaljskylt
ett vackert hantverk med lång historia bakom sig och dels för att en skylt i emalj har en tacksam hållbarhet.
Ofta sitter skyltarna utomhus och här kommer emaljskyltens fina egenskaper väl till pass:

Ett tips för dig som är tveksam på storleken för en emaljskylt är att klippa till en bit kartong i den
tänkta storleken och jämföra mot den yta som emaljskylten skall monteras på. Då kan man enkelt se om
skyltens storlek är rätt dimensionerad, eller om den blir för stor eller för liten.